sobota 27. januára 2018

Keď vás život zavedie na nové miesta

          Zrazu sa cítim ako prváčka na základnej, ktorá sa ešte len učí abecedu. Neistá, vystrašená z toho čo ju čaká, ale...istým spôsobom nadšená? Toto som ja v tejto chvíli.
Po toľkých mesiacoch mlčania sa Andy vracia s novým článkom.
Myslím, že si ako moji čitatelia, zaslúžite istý update.
Druhý ročník školy bol prelomový, veľmi prelomový. Zimný semester som svoj čas v prevažnej miere venovala mimoškolským aktivitám. Ja, áno ja, Andy, ktorá bola preslávená tým, že sa takmer-stále učila. Sama tomu nemôžem uveriť, ale som za to nesmierne vďačná.